Mavi-Banner

Gönderen Konu: Yeni tanı alan arkadaşlar ve fobi yapan arkadaşlar...  (Okunma sayısı 2773 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

mehmet0909

 • Ziyaretçi
Yeni tanı alan arkadaşlar ve fobi yapan arkadaşlar...
« : Temmuz 03, 2016, 03:48:33 ÖS »
EMDR Nedir?
EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bugüne kadar her yaştan yaklaşık 2 milyon kişinin farklı tiplerde psikolojik rahatsızlıklarının başarıyla tedavi edilmesini sağlamıştır.

EMDR Nasıl Geliştirildi?

EMDR’nin gelişimi 1987 senesinde, Dr. Francine Shapiro’nun göz hareketlerinin rahatsız edici düşüncelerin şiddetini azaltabildiğini tesadüfen keşfetmesiyle başladı. Dr. Shapiro bu etkiyi travmaya maruz kalmış kişiler üzerinde bilimsel olarak inceledi ve tedavide sağlanan başarıyı gösteren çalışmasını yayınladı (Journal of Traumatic Stress, 1989).

O tarihten itibaren EMDR, tüm dünyadan terapistlerin ve araştırmacıların katkılarıyla hızla gelişti. Günümüzde EMDR, birçok farklı terapi ekollerinden ögeleri içeren, farklı tanı almış durumlara özel standartlaştırılmış protokolleri bulunan, bütüncül bir terapi yöntemidir.

EMDR Nasıl İşliyor?

EMDR teorisinin altyapısını oluşturan Adaptif Bilgi İşleme Modeline göre beyin, fizyolojik temelli bir sistemle, her yeni deneyim aracılığı ile kendisine ulaşan bilgiyi işler ve işlevsel hale getirir. Duygu, düşünce, duyum, imge, ses, koku gibi bilgiler işlenip ilişkili anı ağlarına bağlanarak bütünleşir. Böylece o deneyimle ilgili öğrenme gerçekleşir. Edindiğimiz bilgiler gelecekte tepkilerimizi uygun bir şekilde yönlendirmek üzere depolanmış olur.

Bu sistem normal çalıştığında ruh sağlığını ve insan gelişimini öğrenme yoluyla desteklediği için adaptif, uyumlu bir mekanizma olarak kabul edilir.

Travmatik veya çok fazla rahatsız eden olaylar yaşandığında bu sistem bozuluyor gibi gözükmektedir. Yeni bilgi işlenip mevcut anı ağına entegre olmaz. Deneyimi anlamlandırabilmek için anı ağlarındaki işlevsel bilgilerle bağlantı kurulamaz ve akıl sağlığına uygun sonuçlar çıkarılamaz. Sonuç olarak öğrenme gerçekleşmez. Duygular, düşünceler, imgeler, sesler, beden duyumları yaşandığı haliyle depolanır. Bu nedenle bugün yaşanan bazı durumlar bu izole kalmış anıları tetiklerse, kişi o anının bir kısmını ya da bütününü yeniden yaşar gibi etkilenir.

EMDR’ye göre rahatsızlıkların, olumsuz duygu, düşünce, davranış ve kişilik özelliklerinin arkasında uyum bozucu, işlev bozucu, işlenmeden ve izole bir şekilde depolanmış bu tür anılar yatar. Kişinin kendisi ile ilgili olumsuz inançları (örn: Ben aptalım), olumsuz duygusal tepkileri (başaramamaktan korkma) ve olumsuz somatik tepkileri (sınavdan önceki gece karın ağrısı) problemin kendisi değil, semptomları, bugünkü dışavurumlarıdır. Bu olumsuz inanç ve duygulara yol açan işlenmemiş anılar şimdiki zamandaki olaylar tarafından tetiklenmektedir.

Doğal afetler, büyük kazalar, kayıplar, savaş, taciz, tecavüz gibi önemli travmaların yanı sıra, başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta yaşanan ve etkisi travmatik olan her tür yaşantı; günlük hayatta aile, okul, iş çevresinde yaşanan olumsuz olaylar, şiddete maruz kalmalar, aşağılanmalar, reddedilmeler, ihmal ve başarısızlıklar işlenememiş anılar arasında yer alabilirler.

EMDR, bu tür izole anıların işlenmesini sağlayan fizyolojik temelli bir terapidir. Beynin zamanında yapamadığı işlemi yapmasını sağlar. Kilitli kalmış anı ile diğer anı ağları arasında ilişki kurulması, öğrenmenin sağlanarak bilginin adaptif bir şekilde depolanması mümkün olur. Danışan artık rahatsız olmaz ve anıyı yeni ve sağlıklı bir perspektiften görür.

EMDR terapisi ile sadece semptomlar ortadan kalkmaz. Yeni bakış açısının kazandırdığı pozitif inançlar ve olumlu duygular kişinin kendisine, ilişkilerine, dünyaya bakışını da olumlu yönde değiştirip kişisel gelişim sağlar.

EMDR Terapisi Nasıl Uygulanır?

EMDR terapisinde 8 aşamalı, üç yönlü (geçmiş, şimdi, gelecek) bir protokol uygulanır. Hedef, geçmişte yaşanan anıların yeniden işlenerek duyarsızlaşmanın sağlanması, bugünkü semptomların tedavisi, danışanın gelecekte karşılaşacağı benzer sorunlar karşısında, kazandığı olumlu inanç ve duyguların geliştirdiği yeni bakış açısının yönlendirdiği davranışları gösterebilmesidir.

EMDR Protokolü
 
Danışan Geçmişi: Semptomlar ve sorunların kaynağı olan anılar ve gelecekle ilgili hedefler belirlenir ve tedavi planı oluşturulur.
Hazırlık: Danışan EMDR hakkında bilgilendirilir, işlemlemeye hazır hale getirilir.
Değerlendirme: Terapist, danışanın hedef anıyı temsil eden resmi, bu resimle ilgili bugünkü negatif inancını ve duygularını, bedenindeki hislerini ve yerini ve arzuladığı pozitif inancını belirlemesine yardımcı olur.
Duyarsızlaştırma: Bu aşamaya danışanın anıyı temsil etmek üzere seçtiği resme odaklanması, negatif inancını düşünmesi, negatif duygularını yaşaması ve tüm bunların bedeninde yarattığı değişimi hissetmesi ile başlanır. Ardından danışan zihnini serbest bırakır. İçeriğini veya nereye doğru gittiğini kontrol etmeden zihninden geçen herşeyin farkına varır.

Danışan işlemleme sırasında terapistin iki yöne hareket ettirdiği parmağını gözleriyle takip eder. Danışanının zihninden geçenlere ve göz hareketlerine aynı anda dikkatini vermesinin, beynin sağ ve sol yarımküresini ilişkiye geçirdiği düşünülmektedir.

Beyin, yaşantılardan gelen bilgiyi REM uykusu (Hızlı Göz Hareketli Uyku) sırasında işler. EMDR'de uygulanan çift yönlü göz hareketlerinin benzer bir  fizyolojik etkiyi, uyanıkken sağlayabildiği öngörülmektedir. Aynı zamanda, çift yönlü işitsel uyarım, çift yönlü dokunma gibi farklı uyarımlardan da yararlanılmaktadır.

Terapist her setten sonra, danışana zihninden geçenleri sorar, işlemlemeyi kontrol eder  ve tüm süreçte danışana rehberlik eder. Anı ve danışanın kendisi ile ilgili pozitif düşünce ve inançları (örn: Elimden gelen herşeyi yaptım) arasında bağlantı kuruluncaya ve anı daha az rahatsızlık verir hale gelinceye kadar işleme sürdürülür.

Yerleştirme: Danışanın pozitif inancını pekiştirmek amacıyla setler uygulanır.

Beden Tarama: Danışanın bedenini taraması ve rahatsızlık veren bir duyum varsa işlenmesi sağlanır.

Kapanış: Terapist danışana geribildirimde bulunur, gerektiğinde rahatlatacak bazı teknikleri uygular, seanstan sonra neler olabileceğini anlatır. Psikolojik tepkileri hakkında kısa notlar almasını ister.

Yeniden Değerlendirme: Bir önceki seansın değerlendirilmesi yapılır. Terapist önceki seansta ulaşılmış pozitif sonuçların yerleşip yerleşmediğini kontrol eder. Ayrıca danışandan gelen yeni verileri değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucunda işlemleme süreci devam eder veya diğer anılarla çalışılmaya başlanır.

İşlenmemiş, geçmiş ve yakın zaman anı veya anıların işlenmesi tamamlandığında bugünkü rahatsızlık veren semptomlar da büyük ölçüde kaybolur. Yine de her bir semptom tekrar taranır ve gerekirse işlenir. Böylece protokolün Geçmiş ve Bugün aşamaları tamamlanır ve Gelecek aşamasına gelinir.

Terapist danışandan daha önce belirlenmiş, işlevsel olmayan tepkileri harekete geçiren her bir güncel tetikleyici durum için arzu ettiği davranışları belirtmesini ister. Terapist ve danışan beraber arzu edilen davranışların sergilendiği senaryolar hazırlar. Danışan bu senaryoları adım adım hayalinde yaşar ve rahatsızlık veren noktalarla karşılaşılırsa işlenir. Gerekirse danışana yeni bilgi ve beceriler kazandırılır. Böylece danışanlar daha önce sorun yaşadıkları durumlarla başetmeye hazır hale gelirler.

EMDR Ne Kadar Sürer?

EMDR terapi literatüründe 'kısa süreli terapiler' grubunda yer alır. EMDR tedavisinin ne kadar süreceği sorunun tipi, danışanın bugünkü yaşam koşulları, önceki travmaların sayısı ve etkisi ile bağlantılıdır. Her kişinin bilgileri kendi değerleri ve deneyimleri doğrultusunda kendine has bir biçimde işlemesi de süreyi etkiler.

EMDR'nin Etkinliği Kanıtlandı mı?

Sayıları 20'ye yakın kontrollü araştırma sonucunda EMDR’nin danışanların çoğunluğunun travma sonrası stres semptomlarını etkili bir biçimde azalttığı veya yok ettiği, genellikle psikolojik sorunları ile bağlantılı olan semptomlarda da (endişe gibi) azalma sağladığı görülmüştür. EMDR birçok uluslararası sağlık ve devlet kurumu tarafından da etkili bulunmaktadır. Bunlardan bazıları:

Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO, World Health Organization)
Amerikan Psikiyatri Birliği (American Psychiatric Association)
Uluslararası Travmatik Stres Çalışmaları Birliği (International Society for Traumatic Stress Studies)
Amerika Savaş Gazileri Bakanlığı (U.S. Department of Veterans Affairs)
Amerika Savunma Bakanlığı (U. S. Department of Defense)
Birleşik Krallık Sağlık Bakanlığı (United Kingdom Department of Health)
Ulusal İsrail Akıl Sağlığı Kurulu (Israeli National Council for Mental Health)

Daha fazla bilgi aşağıdaki web sitelerinde bulunabilir:

EMDR International Association: www.emdria.org.
EMDR Europe: www.emdr-europe.org
EMDR Institute: www.emdr.com
EMDR Türkiye: www.emdr-tr.org

KAYNAKLAR:
1. Shapiro, F., Eye Movement Desensitization and Reprocessing: Basic Principles, Protocols and Procedures, 2nd Edition, Guilford Press, Newyork, 2001.
2. Shapiro, F. , EMDR Terapisi Teknikleri ile Acı Anıları Silmek, Kuraldışı Yayıncılık, İstanbul, 2012.
3. Royle, L. , Kerr, C. , Integrating EMDR into your Practice, Springer Publishing Company, Newyork, 2010.
4. Parnell, L. , EMDR in the Treatment of Adults Abused as Children, W.W. Norton & Company, Newyork, 1999.
5. Kavakçı, Ö. , Ruhsal Travma Tedavisi için EMDR, HYB Basım Yayın, Ankara, 2012.
6. EMDR Treatment and Training Manual / Level 1, EMDR Institute.Inc,2002 (Türkçe'si yayımlanmamış metin,DBE). 
7. EMDR Treatment and Training Manual / Level 2, EMDR Institute.Inc, 2002 (Türkçe'si yayımlanmamış metin, DBE). 
8. Facilitator Guidelines, Policies and Training Handbook, EMDR Institute.Inc, 2002 (Türkçe'si yayımlanmamış metin, DBE). 
9. EMDR as an Integrative Psychotherapy Approach, Edited by Shapiro F., American Psychological Association, Washington, DC, 2002.
10. Grand, D., Işık Hızında Duygusal İyileşme – EMDR, Kuraldışı Yayıncılık, İstanbul, 2005.
11. Professional Brosure; EMDRIA (EMDR International Association) Press, 2005.
12. Ören, E., Solomon, R. ,  EMDR Therapy: An overview of ist Development and Mechanisms of Action, Ç: Önder Kavakçı, EMDR Türkiye E-Bülteni, Sayı 2, Ocak 2013.

EMDR

Duyurular


EMDR Derneği ile ilgili önemli duyurular yakında bu alanda yer alacaktır.
© 2016 EMDR Derneği
« Son Düzenleme: Temmuz 03, 2016, 03:52:47 ÖS Gönderen: mehmet0909 »

mehmet09

 • Üye
 • *
 • İleti: 36
Ynt: Yeni tanı alan arkadaşlar ve fobi yapan arkadaşlar...
« Yanıtla #1 : Ekim 11, 2016, 10:21:11 ÖS »
güzel paylaşımlar faydalı paylaşımlar yapmışım ama nasıl oluyorsa üyeliğim silinmiş hayret.

cercei

 • Global Moderator
 • Katılımcı Üye
 • *****
 • İleti: 727
Ynt: Yeni tanı alan arkadaşlar ve fobi yapan arkadaşlar...
« Yanıtla #2 : Ekim 11, 2016, 11:31:38 ÖS »
Güzel paylaşımlarının yanında eski konuları hortlatmanı ve saçma sapan yorumlarını dikkate almadın demek ki. Ortak yönetim kararı uzaklaştırıldın. Yine yaparsan yine uzaklaştırılırsın. Sıkı takip altındasın.
There's a light guiding my way.

Ryuzaki

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 13
Ynt: Yeni tanı alan arkadaşlar ve fobi yapan arkadaşlar...
« Yanıtla #3 : Şubat 15, 2018, 10:26:14 ÖÖ »
Bende yeni tanı alan pozitif bireyim.Sayfalarda gezerken sporla ilgili bi arkadaşa önerilerde bulundum. Yorum aynen şu kopyala yapıştır yaptım : ((Kardeşim sigarayı bırakman iyi olmuş.Ben 4 seneye yakındır aralıksız vucüt geliştirme  yapıyorum. Antremanımın %90 ağırlık basma-kaldırma şeklinde. İsteğim kiloya ulaştığım için şu an muhafaza etme şeklinde ilerliyor.Hocanın verdiği diyet programına harfiyen uy ki en önemlisi bu bence, zamanla vücudunun güzelleştiğini göreceksin.Lütfen acele etme şekle girmek için, yemek ve antreman programını düzgün yap ne demek istediğimi göreceksin ileride.Sabır işi bu!))
Ne hikmetse moderatörden uyarı geldi ve yeni ileti ve konu açmam engellendi.Burdan anladığım şu moderatörler eksik kaldıkları konularla ilgili(büyük ihtimale pespaye sıradan vücutları yapıları var) gördükleri yorumlara tahammülsüzlükleri var.Yapamamanın, olamamanın getirdiği eziklikle faşizan yönelim içindeler yani ya benim kafama zevkime uygun şeyler yazarsın yada engellenirsin.Bu tarz faşizan tiplemelerden pozitif hayatta da kurtuluş yok gibi malesef.Dileğimiz istediğiniz beden ve imkanlara ulaşıp diğer insanları rahat bırakmanız.
Moderatör bunu tabiki paylaşmayacak, yermi bence yemez tabiki ;)

Arutha

 • Global Moderator
 • Katılımcı Üye
 • *****
 • İleti: 686
Ynt: Yeni tanı alan arkadaşlar ve fobi yapan arkadaşlar...
« Yanıtla #4 : Şubat 15, 2018, 10:54:49 ÖÖ »
Bende yeni tanı alan pozitif bireyim.Sayfalarda gezerken sporla ilgili bi arkadaşa önerilerde bulundum. Yorum aynen şu kopyala yapıştır yaptım : ((Kardeşim sigarayı bırakman iyi olmuş.Ben 4 seneye yakındır aralıksız vucüt geliştirme  yapıyorum. Antremanımın %90 ağırlık basma-kaldırma şeklinde. İsteğim kiloya ulaştığım için şu an muhafaza etme şeklinde ilerliyor.Hocanın verdiği diyet programına harfiyen uy ki en önemlisi bu bence, zamanla vücudunun güzelleştiğini göreceksin.Lütfen acele etme şekle girmek için, yemek ve antreman programını düzgün yap ne demek istediğimi göreceksin ileride.Sabır işi bu!))
Ne hikmetse moderatörden uyarı geldi ve yeni ileti ve konu açmam engellendi.Burdan anladığım şu moderatörler eksik kaldıkları konularla ilgili(büyük ihtimale pespaye sıradan vücutları yapıları var) gördükleri yorumlara tahammülsüzlükleri var.Yapamamanın, olamamanın getirdiği eziklikle faşizan yönelim içindeler yani ya benim kafama zevkime uygun şeyler yazarsın yada engellenirsin.Bu tarz faşizan tiplemelerden pozitif hayatta da kurtuluş yok gibi malesef.Dileğimiz istediğiniz beden ve imkanlara ulaşıp diğer insanları rahat bırakmanız.
Moderatör bunu tabiki paylaşmayacak, yermi bence yemez tabiki ;)
bak, terbiyesizliğin lüzumu yok. Uyari sitenin altyapısından kaynaklanan teknik bir sorun. Kimse seni yasaklamamıştı.bazen ben bile giremiyorum siteye.
Ancak bu tur çocukça suclamalarda bulunursan temelli yasaklanacaksın.
Ergence tehditleri de kenara bırak. Kullandığın dile de dikkat et. Pespaye vücut, pespaye beyinden bin kere iyidir.
« Son Düzenleme: Şubat 15, 2018, 11:10:37 ÖÖ Gönderen: Arutha »

bedevi

 • Global Moderator
 • Katılımcı Üye
 • *****
 • İleti: 843
Ynt: Yeni tanı alan arkadaşlar ve fobi yapan arkadaşlar...
« Yanıtla #5 : Şubat 15, 2018, 11:07:21 ÖÖ »
Bende yeni tanı alan pozitif bireyim.Sayfalarda gezerken sporla ilgili bi arkadaşa önerilerde bulundum. Yorum aynen şu kopyala yapıştır yaptım : ((Kardeşim sigarayı bırakman iyi olmuş.Ben 4 seneye yakındır aralıksız vucüt geliştirme  yapıyorum. Antremanımın %90 ağırlık basma-kaldırma şeklinde. İsteğim kiloya ulaştığım için şu an muhafaza etme şeklinde ilerliyor.Hocanın verdiği diyet programına harfiyen uy ki en önemlisi bu bence, zamanla vücudunun güzelleştiğini göreceksin.Lütfen acele etme şekle girmek için, yemek ve antreman programını düzgün yap ne demek istediğimi göreceksin ileride.Sabır işi bu!))
Ne hikmetse moderatörden uyarı geldi ve yeni ileti ve konu açmam engellendi.Burdan anladığım şu moderatörler eksik kaldıkları konularla ilgili(büyük ihtimale pespaye sıradan vücutları yapıları var) gördükleri yorumlara tahammülsüzlükleri var.Yapamamanın, olamamanın getirdiği eziklikle faşizan yönelim içindeler yani ya benim kafama zevkime uygun şeyler yazarsın yada engellenirsin.Bu tarz faşizan tiplemelerden pozitif hayatta da kurtuluş yok gibi malesef.Dileğimiz istediğiniz beden ve imkanlara ulaşıp diğer insanları rahat bırakmanız.
Moderatör bunu tabiki paylaşmayacak, yermi bence yemez tabiki ;)

ah be güzel kardeşim...şimdi ben sana ne diyeyim...konuyu bilmeden anlamadan hemen önyargı ile eleştirmişsin..arutha biladerim demiş...sitenin genel bi altyapı sorunu sana çıkan uyarı...banada çıkıyor...sana özel bi mesaj değil...keşke böyle bi mesaj aldım neden acaba diye bi sorsaydın bizi yargılamadan,harcamadan önce ...

  diğer mod.arkadaşları bilmiyorum ama ben haftanın 5 günü powerlifting sporu ile uğraşıyorum yaklaşık 3 yıldan fazla zamandır..sporun içinde olan bi insanım...haaa ama velevki sporcu değilim senin tabirinle pespaye bi vucudum var..böyle değil ama velevki böyle bile olsa;  bu  sana bu şekilde buradaki üyeleri aşağılama hakkını vermez..

 arutha üstad az bile yazmış...hani polemik yapmak istemiyorum ama böylede mesaj yazılırmı be kardeşim..yıktın perdeyi eyledin viran...

hk

 • Global Moderator
 • Katılımcı Üye
 • *****
 • İleti: 553
Ynt: Yeni tanı alan arkadaşlar ve fobi yapan arkadaşlar...
« Yanıtla #6 : Şubat 15, 2018, 11:14:54 ÖÖ »
Arkadaşım, anlayıp dinlemeden hemen ahkam kesmenin alemi Yok.


Forum teknik sorumlar yüzünden moderatorleri bile engelliyor bazen. Kısıtlandınız felan yazıyor..
Bizde tarayıcımız kapatatıYoruz , tarayıcı geçmişini siliyoruz sonra düzeliyor..


Yazdiklarini yeni Tani almanin psikolojik baskisindan olmali diye düşünüyorum.


Ayrica, gecmis yazismalari okusaydin Görür dun; ben , ve bir cok moderator’umuz  sporla ilgilenen ,  vucut yapmis Kişİleriz, Hatta Bazi arkadaslarimiz fitness Hocaligi yapabilecek seviyede..

Ryuzaki

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 13
Ynt: Yeni tanı alan arkadaşlar ve fobi yapan arkadaşlar...
« Yanıtla #7 : Şubat 15, 2018, 11:48:59 ÖÖ »
Dün ''kendince ahkam kestiğin için süresiz engellendin''  uyarısı gelince aşırı sinirlenmiştim dakka bir gol bir bişeyde demedik ne oluyor yahu diye  .Haklısınız önyargıyla yazdım biraz, açıkcası sorun yüzünden olabileceği aklıma gelmedi. Moderatörlerden özür diliyorum yorumuda kaldırmayacam görülsün diye. Bu arada evet yeniyim, havada gibiyim üstüne bide elit kontrolmüşüm.Akşamları hivle ilgili bişeyler okumakla geçiyor, göğüsümde bi boşluk var gibi her gün rüya görüyorum bi garip hallerdeyim bilmiyorum.

vasoxen

 • Katılımcı Üye
 • *
 • İleti: 78
Ynt: Yeni tanı alan arkadaşlar ve fobi yapan arkadaşlar...
« Yanıtla #8 : Şubat 15, 2018, 11:55:55 ÖÖ »
Bence psikoloğa görün dostum :)

yastikyorgan

 • Katılımcı Üye
 • *
 • İleti: 144
Ynt: Yeni tanı alan arkadaşlar ve fobi yapan arkadaşlar...
« Yanıtla #9 : Şubat 15, 2018, 12:04:58 ÖS »
Forum bazı üyeler yüzünden bazen sokak kavgalarına dönüyor 😀

Moderatörlere laf söyleyeceğinize şükredin. Onlar olmasa forumun hali ne olur.

Fatih

 • Global Moderator
 • Katılımcı Üye
 • *****
 • İleti: 867
Ynt: Yeni tanı alan arkadaşlar ve fobi yapan arkadaşlar...
« Yanıtla #10 : Şubat 15, 2018, 12:28:38 ÖS »
Ben de 5 gündür giremiyorun.suresiz engellendiniz diyor.ip degistirerek giriyorum bende.
Yani teknik bir sorun.kimseyi engellemedik.
En fazla bazı paylaşımlari yayinlamıyoruz

hk

 • Global Moderator
 • Katılımcı Üye
 • *****
 • İleti: 553
Ynt: Yeni tanı alan arkadaşlar ve fobi yapan arkadaşlar...
« Yanıtla #11 : Şubat 15, 2018, 12:41:28 ÖS »
Dün ''kendince ahkam kestiğin için süresiz engellendin''  uyarısı gelince aşırı sinirlenmiştim dakka bir gol bir bişeyde demedik ne oluyor yahu diye  .Haklısınız önyargıyla yazdım biraz, açıkcası sorun yüzünden olabileceği aklıma gelmedi. Moderatörlerden özür diliyorum yorumuda kaldırmayacam görülsün diye. Bu arada evet yeniyim, havada gibiyim üstüne bide elit kontrolmüşüm.Akşamları hivle ilgili bişeyler okumakla geçiyor, göğüsümde bi boşluk var gibi her gün rüya görüyorum bi garip hallerdeyim bilmiyorum.

yeni tani alindigi  donemlerde  bu yasadiklarini hepimiz  yasadik .  merak etme hepsi gececek.. zamanla alisacaksin,
bende ilk zamanlar geceleri hic uyuyamiyordum ,surekli kotu dusunceler  beynimi zonklatiyordu,  arada bir dalsam kabuslar ile uyaniyordum...kapali alanlarda duramiyordum ustume  basiyordu hersey...   fakat ilacima baslayip hersey rutine  binince  gecti gitti o kotu gunler..
sende toparliyacaksin, unutacaksin sikintilarini ,insan  her seye  zamanla alisiyor.
bir  an once tedavine  baslamani oneririm. sonrasinda hersey yerli yerine oturacak goreceksin. eger  hala devam ediyor  isede  mutlaka psikiyarti ye  gorunmelisin , bu bir  travma ve  bazen desteksiz atlatmak kolay olmayabilir.
« Son Düzenleme: Şubat 15, 2018, 12:43:10 ÖS Gönderen: hk »

Ryuzaki

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 13
Ynt: Yeni tanı alan arkadaşlar ve fobi yapan arkadaşlar...
« Yanıtla #12 : Şubat 15, 2018, 12:43:43 ÖS »
Bu arada tedavi demişken doktorum herhangi bi ilaç vermedi.Şimdilik vermeyi düşünmediğini söyledi.Kontroller sırasında eğer rna yükselir ve cd4 üm düşerse o zaman başlatacağını söyledi(hiv rna ilkinde 225 ikincisinde 145 e düştü herhangi bi ilaç kullanmadım.Cd4 ümde 700 küsürlerde) .Bazı makalelerde elit kontrollerinde başlamasının gerektiğini okudum.Doktor genel anlamda doktorların arasında böyle bi ikilem olduğunu söyledi zaten.Elit kontrol olup doktoru ilaca başlatan varmı aramızda?

 

Related Topics

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
1038 Gösterim
Son İleti Temmuz 02, 2016, 04:15:39 ÖS
Gönderen: mehmet0909
2 Yanıt
1331 Gösterim
Son İleti Temmuz 24, 2016, 10:21:35 ÖS
Gönderen: cercei
29 Yanıt
2055 Gösterim
Son İleti Şubat 18, 2018, 01:40:40 ÖÖ
Gönderen: Creed
14 Yanıt
439 Gösterim
Son İleti Temmuz 05, 2018, 12:00:59 ÖÖ
Gönderen: umutnerde
14 Yanıt
346 Gösterim
Son İleti Temmuz 09, 2018, 12:56:12 ÖS
Gönderen: Angelowic